Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Volkswagen или Audi, Golf или Passat, Bentley или Bugatti - това е мястото да питате, да споделите и да разберете
Потребителски аватар
dobrin
Rule Enforcer
Rule Enforcer
Мнения: 28823
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 20:05
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: PB 112+
Местоположение: София
Контакти:

Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот dobrin » Пон 12 фев 2007 17:27


Много колеги задават въпроси по отношение на всичко, свързано с прехвърлянето на МПС, управлението с пълномощно, данъци и т.н. Ето защо ще си позволя да напиша няколко реда по тези въпроси, като предварително искам да отбележа, че това което пиша, е кактрябва да стане, а не как го е направил н-ския нотариус, дето не е виждал никога Закона за нотариусите и кара здраво през просото...
За да бъде извършено прехвърляне на регистрирано в КАТ МПС в движение, са необходими определен набор от документи, като част са едни и същи винаги, а другите са различни в зависимост от това дали страните по сделката са физически лица или т.нар. фирми. Общите документи са:
- големия и малкия талон на автомобила;
- платен данък МПС за годината, в която се извършва прехвърлянето, независимо от това дали е дошъл или не крайният срок за плащане;
- гражданска отговорност на автомобила за текущата година;
- удостоверение за застрахователна стойност – издава се от застрахователните компании и няма нищо общо с каското, гражданската или други застраховки.
1. При продавач физическо лице са необходими още:
- личната му карта;
- ако автомобилът е съпружеска имуществена общност, т.е. е придобит по възмезден начин по време на брака, е необходимо удостоверение за граждански брак, и при прехвърлянето тръбва да участват и двамата съпрузи, независимо от това кой от тях е вписан в талона за собственост;
- ако автомобилът е наследствен, т.е. собственост на лица, които са го придобили по наследство, и в талона за собственост фигурира името на починалия /наследодателя/, е необходимо удостоверение за наследници за починалия, като при прехвърлянето е необходимо да участват всички наследници;
- попълват се декларации по чл. 25, ал. 8 ЗННД и по чл. 264, ал. 2 ДОПК пред нотариуса, които той ще ви даде преди сделката по прехвърляне на МПС-то.
- За купувач физическо лица са необходими лична карта и декларация по чл. 25, ал. 8 ЗННД.
2. При продавач/купувач фирма (едноличен търговец, търговско дружество) или юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация и др.), са необходими следните допълнителни документи:
- удостоверение за актуално състояние от съда по месторегистрация на юридическото лице с нестопанска цел. За фирмите не е необходимо, защото Търговският регистър е публичен;
- лична карта на управителя/представляващия.
- печат, но не е абсолютно задължителен.
- някои нотариуси искат и решение за продажба от едноличния собственик/Общото събрание/Управителен съвет.
Сделката се изповядва от който и да е нотариус, който намерите и който ви приеме. Таксите по прехвърлянето, без тези по регистрацията в КАТ, се изчисляват на база по – високата измежду продажната цена и застрахователната стойност от удостоверението, за което писах по-горе. На практика всички гледат да се снабдят с удостоверение с по-ниска стойност, и в договорите пишат тази цена, за да са по-ниски разноските. Те включват:
- Нотариална такса – определя се по следната таблица, в зависимост от сумата по сделката:
до 100 лв. включително - 30 лева
от 101 до 1 000 лв. - 30 лева + 1,5 на сто за горницата над 100
от 1001 до 10 000 лв. - 43,50 лева + 1,3 на сто за горницата над 1 000
от 10 001 до 50 000 лв. - 160,50 лева + 0,8 на сто за горницата над 10 000
от 50 001 до 100 000 лв. - 480,50 лева + 0,5 на сто за горницата над 50 000
от 100 000 – 500 000 лв. - 730,50 лева + 0,2 на сто за горницата над 100 000
над 500 000 лв. - 1530,50 лева + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв.;
- Местна такса в полза на общината - за София е в размер на 2,5 % в други общини е различно;
- Такса за изготвяне на договора, ако нямате такъв – колкото е нотариалната такса;

Ето един калкулатор, който изчислява таксите на базата на сумата, която се вписва в договора за покупко-продажба.

Ето един примерен договор за продажба на МПС между фирма и физическо лице:

ДОГОВОР
За покупко – продажба на МПС

Днес, ............................г., в град София, между:
1. “..................................................................”, вписан по ф.д. № .................../...........г. по описа на СГС, ФО, със седалище и адрес на управление град София, Район “........................”, ул./ж.к. “................................” № ........., вх. ......, ет. ......, ап. ......, представляван от управителя ..................... ...................................................., ЕГН ................................, от една страна, наричан по – долу продавач, и
2. ......................................................................, ЕГН .................................., л.к. № .............................../......................г. от МВР – ......................., с адрес гр. .................., ул./ж.к. “..........................................” № ......, вх., ......, ет. ......, ап. ...., от друга страна, наричан по – долу купувач, се сключи настоящият договор.
Страните се споразумяха за следното:
1. Продавачът продава на купувача собственото си МПС марка ......................................................., модел ..........................., с рег. № ..................., рама № ..........................................., двигател № .................................., за сумата от .............. /........................................................./ лева, която сума купувачът плаща на продавача при подписването на този договор;
2. Продавачът декларира, че е съгласен и продава на купувача описаното в т. 1 МПС за сумата от .............. /........................................................./ лева, която е получил от купувача днес при подписването на този договор.
3. Владението върху продавания автомобил се предава от продавача на купувача днес, при подписването на този договор, който е и доказателство за извършеното предаване и за факта, че купувача е уведомен за техническото състояние на автомобила при предаването му.
4. Продавачът декларира, че към момента на подписване на този договор е единствен собственик на прехвърляното МПС, че същото е чисто от вещни тежести, претенции на трети лица към него, че за него няма сключени с трети лица други договори за покупко продажба или разпореждане под каквато и да е форма. В случай, че което и да е от горните твърдения се окаже невярно, продавачът дължи на купувача връщане на продажната цена в размер на ................ /.............................................................../ лева и на всички други суми, платени му от купувача във връзка с прехвърляне собствеността върху описаното МПС.
5. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Приложиха се следните документи:
1. ...........................................................................................................;
2. ...........................................................................................................;
3. ...........................................................................................................;
4. ...........................................................................................................;
5. ...........................................................................................................;

Продавач: Купувач:

Имайте предвид, че в случаите, в които в договора пред нотариуса не е написана реалната цена за да спестите някой лев, е важно да имате разписка (най – добре нотариално заверена) от продавача за действителната продажна цена, за да не стане грешка при евентуални проблеми с колата – да излезе крадена, или пък да има някакви други голеееееми повреди. Ето нещо такова:

ОБРАТНА РАЗПИСКА

Подписаният ..................................................., ЕГН .........................., л.к. № ............................../.........200...г. от МВР – София, с адрес град София, ж.к./ул. “............................................................” бл./№ ......, вх. ....., ет. ......, ап. ......, като собственик и продавач на МПС марка ........................................., модел .........................., с регистрационен № ..............................., рама № ..............................................., двигател № ...................................., получих от ..................................................., ЕГН .........................., л.к. № ............................../.........200...г. от МВР – София, с адрес град София, ж.к./ул. “............................................................” бл./№ ......, вх. ....., ет. ......, ап. ......, като купувач, сумата от ........................ /................................................../ лева, представляваща действителната продажна цена за описаното по-горе МПС. Продавачът декларира, че към момента на подписване на този договор е единствен собственик на прехвърляното МПС, че същото е чисто от вещни тежести, претенции на трети лица към него, че за него няма сключени с трети лица други договори за покупко продажба или разпореждане под каквато и да е форма. В случай, че което и да е от горните твърдения се окаже невярно, продавачът дължи на купувача връщане на продажната цена в размер на ................ /................................................../ лева и на всички други суми, платени му от купувача във връзка с прехвърляне собствеността върху описаното МПС.


..........200....г.

гр...................... Получил сумата: ..........................................


Друг съвет, който ми даде колегата Lawyer, когато купувах Пасата, е когато се купува по-скъп автомобил, да се прави едно проучване в КАТ, от което става ясно дали се издирва въпросния автомобил, и дали има нещо проблеми с рама и двигател – пренабивания и т.н. Мисля беше 50 лева, но не съм сигурен, по запознатите да кажат.
Потребителски аватар
Milenkatara
Мнения: 463
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Автомобил:
Двигател:

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот Milenkatara » Вто 26 сеп 2017 12:51


Здравей Добри. Вдигам доста стара, но полезна тема. Имам няколко въпроса свързани с прехвърляне на автомобил.

Как се процедира в случай, когато колата е на починал човек (1923 набор)? Сключена е била сделка между този човек и друго лице, но другото лице не отишло на време да я прехвърли (години), като е препродал колата на трето лице (без договор) и то сега се опитва да говори с роднините на починалия човек да се прехвърли автомобила на негово име, а те се опасяват че с този (вторият) са сключили договора преди години и сега ако си бил поискал колата щял да стане проблем. Договора валиден ли е след толкова дълъг период (10 години)?


Потребителски аватар
dobrin
Rule Enforcer
Rule Enforcer
Мнения: 28823
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 20:05
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: PB 112+
Местоположение: София
Контакти:

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот dobrin » Вто 26 сеп 2017 22:18


Договорът е валиден. Въпросът е, че този, който е купувач по договорът е изтървал всички възможни срокове да регистрира автомобила на негово име в КАТ, а най-вероятно и в общината и т.н. Следователно той няма как да прехвърли автомобила на третото лице към настоящия момент, а ако реши пък да направи регистрациите, ще трябва най-малкото да плати данъци за 5 години назад. Добре би било ако третото лице има някакъв документ все пак, който показва, че срещу плащането на определена сума пари е придобил някакви права върху автомобила, макар и не точно собственост, защото тя се прехвърля само с нотариална заверка. Ако няма други нюанси, най-добре е да се изготви и подпише едно споразумение между наследниците на починалия собственик по документи, купувача по договора за покупко-продажба и третото лице, което към настоящия момент ползва автомобила, в което да се опише, че купувачът няма претенции във връзка с автомобила и че срещу получена сума го е предал във владение на третото лице. Естествено, ако все пак се пази договорът за покупко-продажба в оригинал и единствен екземпляр, то е добре този договор да остане в третото лице за всеки случай.

Накратко - решение има, а вариантите са няколко в зависимост от това кой от участниците в тези отношения и как може да бъде ангажиран за постигане на желания резултат.


Потребителски аватар
Bavarian
Мнения: 19
Регистриран на: Пон 30 апр 2018 15:38
Автомобил:
Двигател:

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот Bavarian » Пон 30 апр 2018 15:52


Здравейте.
За първи път ми предстои купуване на автомобил, малко съм объркан и искам да попитам - наистина ли не е нужен договор за покупко-продажба за автомобили нов внос както пише на някои места в Интернет? Ако е вярно в такъв случай как се доказва че аз наистина съм купил автомобила от търговеца?

Благодаря.


Потребителски аватар
dobrin
Rule Enforcer
Rule Enforcer
Мнения: 28823
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 20:05
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: PB 112+
Местоположение: София
Контакти:

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот dobrin » Пон 30 апр 2018 18:14


Вярно е донякъде. Единствено договорът не трябва да е нотариално заверен. Доказването става с обикновен писмен договор без нотариална заверка и/или с фактура.


Потребителски аватар
Bavarian
Мнения: 19
Регистриран на: Пон 30 апр 2018 15:38
Автомобил:
Двигател:

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот Bavarian » Съб 19 май 2018 16:58


Някой знае ли колко време отнема издаването на транзитни номера от КАТ?
Прави ли се преглед на колата за това и пак ли се чака с часове на опашка както нормалната регистрация?
Също така четох че еко таксата се заплаща при издаване на нормалните номера а не при издаване на транзитни, това вярно ли е?

Благодаря.


Потребителски аватар
slaveiko67
Мнения: 2187
Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
Автомобил: Golf 3 GTI + VR6 Syncro
Двигател: AFN+ABV-96g
Местоположение: Montana

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот slaveiko67 » Съб 19 май 2018 17:25


За транзитни номера не се изисква плащане на екотакса.Вече се издават на отделно гише.Трябва да имаш ГО при подаване на документите.В началото на годината взех транзитни номера и не представих колата за сверяване на данните от талоните в халето на КАТ,въпреки че я бях докарал.Валидност на номерата 1 месец.


Потребителски аватар
Bavarian
Мнения: 19
Регистриран на: Пон 30 апр 2018 15:38
Автомобил:
Двигател:

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот Bavarian » Съб 19 май 2018 17:41


slaveiko67 написа:За транзитни номера не се изисква плащане на екотакса.Вече се издават на отделно гише.Трябва да имаш ГО при подаване на документите.В началото на годината взех транзитни номера и не представих колата за сверяване на данните от талоните в халето на КАТ,въпреки че я бях докарал.Валидност на номерата 1 месец.


Супер, благодаря. Отне ли ти много време самото издаване на номерата? Предполагам щом са на отделно гише би трябва да стане по-бързо от нормалната процедура по издаването на постоянните номера.


Потребителски аватар
slaveiko67
Мнения: 2187
Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
Автомобил: Golf 3 GTI + VR6 Syncro
Двигател: AFN+ABV-96g
Местоположение: Montana

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот slaveiko67 » Съб 19 май 2018 17:49


В Монтана на същото гише се дерегистрират автомобили и имаше 10-ина човека,но опашката върви бързо,най-много час да съм чакал...Сега е въведена система с номера и не е необходимо да виси човек на опашката и да дебне да го не пререди,някой по-нахален...


thegreyarrow
Мнения: 8
Регистриран на: Нед 04 фев 2018 14:39
Автомобил:
Двигател:

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот thegreyarrow » Пет 12 окт 2018 18:29


Здравейте!

Удостоверение за застрахователна стойност задължително ли е?

Какво става с гражданската отговорност ако е платена да кажем до края на годината и купувача придобие автомобила преди да е изтекла?

Нотариалните такси от коя страна се поемат?

Благодаря


Потребителски аватар
slaveiko67
Мнения: 2187
Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
Автомобил: Golf 3 GTI + VR6 Syncro
Двигател: AFN+ABV-96g
Местоположение: Montana

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот slaveiko67 » Пет 12 окт 2018 18:49


Удостоверение за ЗС е задължително.Някой нотариуси сами го изготвят,явно имат договорни отношения със застраховател.
След пререгистрация на името на новият собственик,се прави анекс към полицата за ГО,в който се променят имената на титуляра на полицата.Мисля,че не се доплаща нищо.Но е задължително,защото застраховката губи валидност.
Нотариалните такси се плащат по уговорка между купувач и продавач.Обикновенно ги поема купувача.


thegreyarrow
Мнения: 8
Регистриран на: Нед 04 фев 2018 14:39
Автомобил:
Двигател:

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот thegreyarrow » Пет 12 окт 2018 21:01


Благодаря за отговора и разяснението.


dburgas
Мнения: 1
Регистриран на: Сря 07 ное 2018 18:12
Автомобил:
Двигател:

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот dburgas » Сря 07 ное 2018 18:15


Здравейте,

При прехвъляне на МПС от фирма към физическо лице, възможно ли е договора за продажба да е на по-малка стойност от застрахователната оценка?

Благодаря.


Потребителски аватар
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Мнения: 16125
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Местоположение: София
Контакти:

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот Pichaga » Сря 07 ное 2018 19:01


може
таксите ще са на застр стойност обаче
но мисля че трябва да се прехвърли по балансова стойност, за да няма драма със счетоводството. юридически иначе можеВърни се в “Избор и покупка на автомобил”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта