Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)

Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Volkswagen или Audi, Golf или Passat, Bentley или Bugatti - това е мястото да питате, да споделите и да разберете
Потребителски аватар
dobrin
Rule Enforcer
Rule Enforcer
Мнения: 28121
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 20:05
Автомобил: VW Passat 2013
Двигател: TDI DSG 4motion
Местоположение: София
Контакти:

Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот dobrin » Пон 12 фев 2007 17:27


Много колеги задават въпроси по отношение на всичко, свързано с прехвърлянето на МПС, управлението с пълномощно, данъци и т.н. Ето защо ще си позволя да напиша няколко реда по тези въпроси, като предварително искам да отбележа, че това което пиша, е кактрябва да стане, а не как го е направил н-ския нотариус, дето не е виждал никога Закона за нотариусите и кара здраво през просото...
За да бъде извършено прехвърляне на регистрирано в КАТ МПС в движение, са необходими определен набор от документи, като част са едни и същи винаги, а другите са различни в зависимост от това дали страните по сделката са физически лица или т.нар. фирми. Общите документи са:
- големия и малкия талон на автомобила;
- платен данък МПС за годината, в която се извършва прехвърлянето, независимо от това дали е дошъл или не крайният срок за плащане;
- гражданска отговорност на автомобила за текущата година;
- удостоверение за застрахователна стойност – издава се от застрахователните компании и няма нищо общо с каското, гражданската или други застраховки.
1. При продавач физическо лице са необходими още:
- личната му карта;
- ако автомобилът е съпружеска имуществена общност, т.е. е придобит по възмезден начин по време на брака, е необходимо удостоверение за граждански брак, и при прехвърлянето тръбва да участват и двамата съпрузи, независимо от това кой от тях е вписан в талона за собственост;
- ако автомобилът е наследствен, т.е. собственост на лица, които са го придобили по наследство, и в талона за собственост фигурира името на починалия /наследодателя/, е необходимо удостоверение за наследници за починалия, като при прехвърлянето е необходимо да участват всички наследници;
- попълват се декларации по чл. 25, ал. 8 ЗННД и по чл. 264, ал. 2 ДОПК пред нотариуса, които той ще ви даде преди сделката по прехвърляне на МПС-то.
- За купувач физическо лица са необходими лична карта и декларация по чл. 25, ал. 8 ЗННД.
2. При продавач/купувач фирма (едноличен търговец, търговско дружество) или юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация и др.), са необходими следните допълнителни документи:
- удостоверение за актуално състояние от съда по месторегистрация на юридическото лице с нестопанска цел. За фирмите не е необходимо, защото Търговският регистър е публичен;
- лична карта на управителя/представляващия.
- печат, но не е абсолютно задължителен.
- някои нотариуси искат и решение за продажба от едноличния собственик/Общото събрание/Управителен съвет.
Сделката се изповядва от който и да е нотариус, който намерите и който ви приеме. Таксите по прехвърлянето, без тези по регистрацията в КАТ, се изчисляват на база по – високата измежду продажната цена и застрахователната стойност от удостоверението, за което писах по-горе. На практика всички гледат да се снабдят с удостоверение с по-ниска стойност, и в договорите пишат тази цена, за да са по-ниски разноските. Те включват:
- Нотариална такса – определя се по следната таблица, в зависимост от сумата по сделката:
до 100 лв. включително - 30 лева
от 101 до 1 000 лв. - 30 лева + 1,5 на сто за горницата над 100
от 1001 до 10 000 лв. - 43,50 лева + 1,3 на сто за горницата над 1 000
от 10 001 до 50 000 лв. - 160,50 лева + 0,8 на сто за горницата над 10 000
от 50 001 до 100 000 лв. - 480,50 лева + 0,5 на сто за горницата над 50 000
от 100 000 – 500 000 лв. - 730,50 лева + 0,2 на сто за горницата над 100 000
над 500 000 лв. - 1530,50 лева + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв.;
- Местна такса в полза на общината - за София е в размер на 2,5 % в други общини е различно;
- Такса за изготвяне на договора, ако нямате такъв – колкото е нотариалната такса;

Ето един калкулатор, който изчислява таксите на базата на сумата, която се вписва в договора за покупко-продажба.

Ето един примерен договор за продажба на МПС между фирма и физическо лице:

ДОГОВОР
За покупко – продажба на МПС

Днес, ............................г., в град София, между:
1. “..................................................................”, вписан по ф.д. № .................../...........г. по описа на СГС, ФО, със седалище и адрес на управление град София, Район “........................”, ул./ж.к. “................................” № ........., вх. ......, ет. ......, ап. ......, представляван от управителя ..................... ...................................................., ЕГН ................................, от една страна, наричан по – долу продавач, и
2. ......................................................................, ЕГН .................................., л.к. № .............................../......................г. от МВР – ......................., с адрес гр. .................., ул./ж.к. “..........................................” № ......, вх., ......, ет. ......, ап. ...., от друга страна, наричан по – долу купувач, се сключи настоящият договор.
Страните се споразумяха за следното:
1. Продавачът продава на купувача собственото си МПС марка ......................................................., модел ..........................., с рег. № ..................., рама № ..........................................., двигател № .................................., за сумата от .............. /........................................................./ лева, която сума купувачът плаща на продавача при подписването на този договор;
2. Продавачът декларира, че е съгласен и продава на купувача описаното в т. 1 МПС за сумата от .............. /........................................................./ лева, която е получил от купувача днес при подписването на този договор.
3. Владението върху продавания автомобил се предава от продавача на купувача днес, при подписването на този договор, който е и доказателство за извършеното предаване и за факта, че купувача е уведомен за техническото състояние на автомобила при предаването му.
4. Продавачът декларира, че към момента на подписване на този договор е единствен собственик на прехвърляното МПС, че същото е чисто от вещни тежести, претенции на трети лица към него, че за него няма сключени с трети лица други договори за покупко продажба или разпореждане под каквато и да е форма. В случай, че което и да е от горните твърдения се окаже невярно, продавачът дължи на купувача връщане на продажната цена в размер на ................ /.............................................................../ лева и на всички други суми, платени му от купувача във връзка с прехвърляне собствеността върху описаното МПС.
5. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Приложиха се следните документи:
1. ...........................................................................................................;
2. ...........................................................................................................;
3. ...........................................................................................................;
4. ...........................................................................................................;
5. ...........................................................................................................;

Продавач: Купувач:

Имайте предвид, че в случаите, в които в договора пред нотариуса не е написана реалната цена за да спестите някой лев, е важно да имате разписка (най – добре нотариално заверена) от продавача за действителната продажна цена, за да не стане грешка при евентуални проблеми с колата – да излезе крадена, или пък да има някакви други голеееееми повреди. Ето нещо такова:

ОБРАТНА РАЗПИСКА

Подписаният ..................................................., ЕГН .........................., л.к. № ............................../.........200...г. от МВР – София, с адрес град София, ж.к./ул. “............................................................” бл./№ ......, вх. ....., ет. ......, ап. ......, като собственик и продавач на МПС марка ........................................., модел .........................., с регистрационен № ..............................., рама № ..............................................., двигател № ...................................., получих от ..................................................., ЕГН .........................., л.к. № ............................../.........200...г. от МВР – София, с адрес град София, ж.к./ул. “............................................................” бл./№ ......, вх. ....., ет. ......, ап. ......, като купувач, сумата от ........................ /................................................../ лева, представляваща действителната продажна цена за описаното по-горе МПС. Продавачът декларира, че към момента на подписване на този договор е единствен собственик на прехвърляното МПС, че същото е чисто от вещни тежести, претенции на трети лица към него, че за него няма сключени с трети лица други договори за покупко продажба или разпореждане под каквато и да е форма. В случай, че което и да е от горните твърдения се окаже невярно, продавачът дължи на купувача връщане на продажната цена в размер на ................ /................................................../ лева и на всички други суми, платени му от купувача във връзка с прехвърляне собствеността върху описаното МПС.


..........200....г.

гр...................... Получил сумата: ..........................................


Друг съвет, който ми даде колегата Lawyer, когато купувах Пасата, е когато се купува по-скъп автомобил, да се прави едно проучване в КАТ, от което става ясно дали се издирва въпросния автомобил, и дали има нещо проблеми с рама и двигател – пренабивания и т.н. Мисля беше 50 лева, но не съм сигурен, по запознатите да кажат.
Потребителски аватар
Milenkatara
Мнения: 442
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: Sofia/София

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот Milenkatara » Вто 26 сеп 2017 12:51


Здравей Добри. Вдигам доста стара, но полезна тема. Имам няколко въпроса свързани с прехвърляне на автомобил.

Как се процедира в случай, когато колата е на починал човек (1923 набор)? Сключена е била сделка между този човек и друго лице, но другото лице не отишло на време да я прехвърли (години), като е препродал колата на трето лице (без договор) и то сега се опитва да говори с роднините на починалия човек да се прехвърли автомобила на негово име, а те се опасяват че с този (вторият) са сключили договора преди години и сега ако си бил поискал колата щял да стане проблем. Договора валиден ли е след толкова дълъг период (10 години)?


Потребителски аватар
dobrin
Rule Enforcer
Rule Enforcer
Мнения: 28121
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 20:05
Автомобил: VW Passat 2013
Двигател: TDI DSG 4motion
Местоположение: София
Контакти:

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот dobrin » Вто 26 сеп 2017 22:18


Договорът е валиден. Въпросът е, че този, който е купувач по договорът е изтървал всички възможни срокове да регистрира автомобила на негово име в КАТ, а най-вероятно и в общината и т.н. Следователно той няма как да прехвърли автомобила на третото лице към настоящия момент, а ако реши пък да направи регистрациите, ще трябва най-малкото да плати данъци за 5 години назад. Добре би било ако третото лице има някакъв документ все пак, който показва, че срещу плащането на определена сума пари е придобил някакви права върху автомобила, макар и не точно собственост, защото тя се прехвърля само с нотариална заверка. Ако няма други нюанси, най-добре е да се изготви и подпише едно споразумение между наследниците на починалия собственик по документи, купувача по договора за покупко-продажба и третото лице, което към настоящия момент ползва автомобила, в което да се опише, че купувачът няма претенции във връзка с автомобила и че срещу получена сума го е предал във владение на третото лице. Естествено, ако все пак се пази договорът за покупко-продажба в оригинал и единствен екземпляр, то е добре този договор да остане в третото лице за всеки случай.

Накратко - решение има, а вариантите са няколко в зависимост от това кой от участниците в тези отношения и как може да бъде ангажиран за постигане на желания резултат.


Потребителски аватар
Bavarian
Мнения: 19
Регистриран на: Пон 30 апр 2018 15:38
Автомобил:
Двигател:

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот Bavarian » Пон 30 апр 2018 15:52


Здравейте.
За първи път ми предстои купуване на автомобил, малко съм объркан и искам да попитам - наистина ли не е нужен договор за покупко-продажба за автомобили нов внос както пише на някои места в Интернет? Ако е вярно в такъв случай как се доказва че аз наистина съм купил автомобила от търговеца?

Благодаря.


Потребителски аватар
dobrin
Rule Enforcer
Rule Enforcer
Мнения: 28121
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 20:05
Автомобил: VW Passat 2013
Двигател: TDI DSG 4motion
Местоположение: София
Контакти:

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот dobrin » Пон 30 апр 2018 18:14


Вярно е донякъде. Единствено договорът не трябва да е нотариално заверен. Доказването става с обикновен писмен договор без нотариална заверка и/или с фактура.


Потребителски аватар
Bavarian
Мнения: 19
Регистриран на: Пон 30 апр 2018 15:38
Автомобил:
Двигател:

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот Bavarian » Съб 19 май 2018 16:58


Някой знае ли колко време отнема издаването на транзитни номера от КАТ?
Прави ли се преглед на колата за това и пак ли се чака с часове на опашка както нормалната регистрация?
Също така четох че еко таксата се заплаща при издаване на нормалните номера а не при издаване на транзитни, това вярно ли е?

Благодаря.


Потребителски аватар
slaveiko67
Мнения: 2066
Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
Автомобил: Golf 3 GTI + VR6 Syncro
Двигател: AFN+ABV-96g
Местоположение: Montana

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот slaveiko67 » Съб 19 май 2018 17:25


За транзитни номера не се изисква плащане на екотакса.Вече се издават на отделно гише.Трябва да имаш ГО при подаване на документите.В началото на годината взех транзитни номера и не представих колата за сверяване на данните от талоните в халето на КАТ,въпреки че я бях докарал.Валидност на номерата 1 месец.


Потребителски аватар
Bavarian
Мнения: 19
Регистриран на: Пон 30 апр 2018 15:38
Автомобил:
Двигател:

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот Bavarian » Съб 19 май 2018 17:41


slaveiko67 написа:За транзитни номера не се изисква плащане на екотакса.Вече се издават на отделно гише.Трябва да имаш ГО при подаване на документите.В началото на годината взех транзитни номера и не представих колата за сверяване на данните от талоните в халето на КАТ,въпреки че я бях докарал.Валидност на номерата 1 месец.


Супер, благодаря. Отне ли ти много време самото издаване на номерата? Предполагам щом са на отделно гише би трябва да стане по-бързо от нормалната процедура по издаването на постоянните номера.


Потребителски аватар
slaveiko67
Мнения: 2066
Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
Автомобил: Golf 3 GTI + VR6 Syncro
Двигател: AFN+ABV-96g
Местоположение: Montana

Re: Прехвърляне на МПС - документи, такси...

Мнениеот slaveiko67 » Съб 19 май 2018 17:49


В Монтана на същото гише се дерегистрират автомобили и имаше 10-ина човека,но опашката върви бързо,най-много час да съм чакал...Сега е въведена система с номера и не е необходимо да виси човек на опашката и да дебне да го не пререди,някой по-нахален...Върни се в “Избор и покупка на автомобил”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: strong и 10 госта