28 - 30 август 2020 г. - предстои ФОЛКСВАГЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР УЗАНА!

Наредба за контролни точки и наказания - 15.02.2008г.

Взаимопомощ, полезна информация и всичко, извън темата на останалите секции
Потребителски аватар
°niksi°
Бай Брадър
Мнения: 5086
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: София
Контакти:

Наредба за контролни точки и наказания - 15.02.2008г.

Мнениеот °niksi° » Вто 02 ное 2004 18:15


НАРЕДБА № IЗ-1959 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ НА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТНЕМАНЕТО ИМ И СПИСЪКА НА НАРУШЕНИЯТА НА ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА, ЗА КОИТО СЕ ОТНЕМАТ
В сила от 15.02.2008 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи
Обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г.
Чл. 1. С тази наредба се определят първоначалният максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и редът за отнемането им и списъкът на нарушенията на правилата за движение по пътищата, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение.
Чл. 2. (1) При първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство притежателят му получава първоначален максимален размер от 39 контролни точки за отчет на извършените от него нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
(2) При следващо издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство броят на наличните контролни точки не се променя.
Чл. 3. (1) Контролни точки се отнемат въз основа на влязло в сила наказателно постановление.
(2) При налагане на наказания за нарушенията, посочени в тази наредба, в наказателното постановление се отбелязват броя на отнетите и броя на оставащите контролни точки.
(3) Еднократно на водач, който притежава контролен талон "Водач на МПС без наказания", издаден по реда на Наредба № I-157/2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (ДВ, бр. 97 от 2002 г.), не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба.
Чл. 4. (1) За нарушения на ЗДвП от водач на МПС се отнемат контролни точки, както следва:
1. за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително (чл. 174, ал. 1 ЗДвП)- 10 к.т.;
2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно (чл. 174, ал. 2 ЗДвП) - 13 к.т.;
3. за отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта (чл. 174, ал. 3 ЗДвП) - 12 к.т.
4. за управление на МПС без притежаване на съответното свидетелство за управление или когато то е отнето по реда на чл. 171, т. 1 ЗДвП (чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 и предл. 2, алт.1 ЗДвП) - 6 к.т.;
5. за неозначаване по установения начин на принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство или невземане на мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179. ал. 1, т. 1 ЗДвП) - 5 к.т.;
6. за управление на технически неизправно МПС, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване (чл. 179, ал. 1, т. 4 ЗДвП) - 5 к.т.;
7. за неспазване на сигналите на пътните светофари, предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5 ЗДвП) - 5 к.т.;
8. за неспазване на правилата за използване светлините на пътно превозно средство, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно или за управление на технически неизправно пътно превозно средство, извън случаите по чл. 179, т. 4 ЗДвП, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 180, ал. 1, т. 1 ЗДвП) - 5 к.т.;
9. за нарушаване на правилата за движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство или на правилата за преминаване през железопътен прелез (чл. 180, ал. 1, т. 3, предл. 1 и предл. 2 ЗДвП) - 5 к.т.;
10. за използване на устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скоростта на движение на МПС (чл. 181, т. 2 ЗДвП) - 10 к.т.;
11. за превишаване на разрешената максимална скорост от 21 до 30 км/ч (чл. 182, ал. 1, т. 3; ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 3 ЗДвП) - 3 к.т.;
12. за превишаване на разрешената максимална скорост от 31 до 40 км/ч (чл. 182, ал. 1, т. 4; ал. 2, т. 4 и ал. 3, т. 4 ЗДвП) - 7 к.т.;
13. за превишаване на разрешената максимална скорост от 41 до 50 км/ч (чл. 182, ал. 1, т. 5; ал. 2, т. 5 и ал. 3, т. 5 ЗДвП) - 10 к.т.;
14. за превишаване на разрешената максимална скорост над 51 км/ч (чл. 182, ал. 1, т. 6; ал. 2, т. 6 и ал. 3, т. 6 ЗДвП) - 12 к.т.;
15. за повторно превишаване на скоростта на движение с над 31 км/час (чл. 182, ал. 4 ЗДвП) - 13 к.т.;
16. за неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!" (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1 ЗДвП) - 7 к.т.;
17. за навлизане след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или за движение в забранената посока на еднопосочен път (чл. 183, ал. 3, т. 5 ЗДвП) - 4 к.т.;
18. за неправилно изпреварване, когато не създава опасност за движението (чл. 183, ал. 3, т. 6 ЗДвП) - 4 к.т.;
19. за неправилно преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 4, т. 1 ЗДвП) - 8 к.т.;
20. за неправилно преминаване покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус (чл. 183, ал. 4, т. 2 ЗДвП) - 8 к.т.;
21. за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването (чл. 183, ал. 4, т. 3 ЗДвП) - 8 к.т.;
22. за използване на мобилен телефон от водача по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) - 6 к.т.;
23. за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7 ЗДвП) - 8 к.т.;
24. за неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище (чл. 183, ал. 4, т. 8 ЗДвП) - 4 к.т.;
25. за престояване или паркиране, като втори ред, в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението (чл. 183, ал. 4, т. 9 ЗДвП) - 6 к.т.
(2) За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие допълнително се отнемат 4 к.т.
Чл. 5. Броят на отнетите, възстановените и оставащите контролни точки за всеки водач на МПС се водят на отчет от службата за отчет на водачите на МПС при Столична и областните дирекции "Полиция".
Чл. 6. При обжалване на наказателно постановление контролни точки се отнемат само за потвърденото наказание.
Чл. 7. Информация за броя на наличните контролни точки се предоставя след подаване на заявление от водача на МПС и след заплащане на държавна такса.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Броят на отнетите контролни точки до влизане в сила на тази наредба се запазва.
§ 2. Отнемането на контролни точки по образуваните преди влизане в сила на тази наредба адаминистративно-наказателни преписки се извършва по реда на Наредба № I-139 от 16.IХ.2002 г.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 157, ал. 3 от Закона за движението по пътищата и отменя Наредба № I-139 от 16 септември 2002 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство и нарушенията, за които се отнемат (ДВ, бр. 94 от 2002 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила 30 дни след датата на обнародването й в "Държавен вестник".
mod edit: dobrinb
Потребителски аватар
dobrin
Мнения: 29287
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 20:05
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: PB 112+
Местоположение: София
Контакти:

Мнениеот dobrin » Нед 24 фев 2008 22:16


Актуализирах с действащата в момента наредба, ето и линк към файла в doc формат - http://vwclub-bg.org/~dobrinb/naredba.to4ki.docВърни се в “ОФФ-Топик - други”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: i.e.i и 14 госта