KAT vs Шофьори. Как да се защитим ? (кратък наръчник)

Нормативна уредба - Закон за движение по пътищата, правилник за прилагането му, нарушения, актове и наказателни постановления. Глоби и административни мерки и обжалване.
Потребителски аватар
Stoi
Вечен БАН
Мнения: 2115
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Двигател:
Местоположение: Кричим
Контакти:

KAT vs Шофьори. Как да се защитим ? (кратък наръчник)

Мнениеот Stoi » Сря 20 май 2009 7:54


Копирам няколко поста от блога - http://ss7.dupnica.net Нaмирам ги за страшно полезни ! Мисля всеки от нас стрябва да ги прочете.

P.s ако някой иска да копира този текст по други форми нека бъде коректен и спомене източника http://ss7.dupnica.net !

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Превишена скорост
Posted by: ss7 in Общество, tags: КАТ, мвр

Как да се защитим срещу НП за превишена скорост.

Ако ви засекат със старите радари (които не снимат номера на колата) , нарушението превишена скорост е установено и доказано , но не е доказано кой го е извършил , нищо че са ви спрели вас и данните ви ги пишат във акта .

Съдебната практика е такава, че обикновено НП се отменят, ако в момента на засичането на скоростта е имало усилено насрещно движение, или пък колона от автомобили по посока на движението. В тоя случай КАТ няма как да докаже, че са засекли точно вашата скорост.

Ако ви спрат и има движение - снимайте движението , съгласно ЗДП снимките са доказателство :

7) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.

Преполагам, че законодателя е искал да каже, че са доказателство само когато ги представа КАТ , но такова нещо не е написано Те са доказателство , дори когато ги представяте вие във ваша защита

Изобщо снимайте цялата сценка - обикновено шапкарите нарушават куп закони .

Втория случай - ако ви снима камера с радар , тогава трябва да ви извикат преди издаване на НП да дадете обяснение кой е карал - вие или друг. Ако не го направят , НП ще падне в съда, поради недоказване кой е извършил нарушението.

Дупнишките КАТ-аджии поне са смели - в решенията на РС има случай на съставяне на акт и НП на водач на Порше Карера със софииска регистрация. Човека съответно е обжалвал и НП е отменено , въпреки, че най-вероятно е бил нарушител.

По принцип не мислях да давам тази информация , щото съм против превишената скорост, но има доста случай, когато спират, а засечената скорост е от преди 10-20 минути. Аз самия имах такава случка преди около месец , та се наложи да демонстрирам знанията си по ЗДП , ЗАНН и НК .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Отказ на правосъдие ?
Posted by: ss7 in Общество, tags: ЗДП, КАТ, мвр

Съгласно чл. 189 ал. 5 от ЗДП накзазателни постановления с които е наложена глоба до 50 лв включително не подлежат на обжалване !

Това обаче е в директо противоречие с чл. 6. ал.1 от Европейската конвенция за правата на човека :

Член 6
1. Всяко лице при определянето на неговите граждански права и задължения или при наличието на каквото и да е наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона.

Не съм единствения, който мисли, че ЗДП нарушава основно човешко право , да не говорим, че КАТ масово се възползват от това и праскат НП по 50 лв за щяло и нещяло , като дори имам два случая в които КАТ-аждия си измисля нарушение и аз по никакъв начин не мога да се защитя. Е в единия успях, щото измисленото нарушение беше за повече от 50 лв и аз заплаших шапкара със свидетел, съд, прокуратура и т.н. Както се беше разписал, изведнъж спря да пише и каза, че може да е станала грешка с радара , “айде сега те пускаме, ама карай внимателно”

И тъй като аз не съм съгласен България да се превърне в милиционерска държава, където всеки милиционер на пътя може да наказва с по 50 лв, възнамерявам да подам жалба до Европейския съд по правата на човека.

За тая цел, обаче първо трябва да са изчерпани вътре държавните средства за защита. И тъй като граждани не могат да сезират Конституционния съд, първо ще се обърна с искане към омбудсмана да направи това. Жалба до него се подава тук. Довечера ще напиша жалбата и ще я публикувам.

Съветвам всички, които мислят, че ЗДП нарушава основното човешко право на защита също да подадат жалба.

Ако омбудсмана реши да не сезира КС , то тогава ще подам жалбата до Европейския съд.

Жалбата до омбудсмана :
--------------
Г-н Омбудсман ,

Считам, че чл. 189 ал. 5 от ЗДП нарушава основното ми човешко право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд , съгласно чл.6 ал. 1 от Европейската конвенция за правата на човека, по която Р.България е страна.

Аз (а и всички граждани на Р България) нямаме никаква възможност за защита срещу неправомерни действия на органите на МВР-КАТ, с които се налагат наказания - глоби до 50 лв включително.

Искам да изтъкна че 50 лв не е малка или незначителна сума за държава в която минималната работна заплата е 240 лв, а средната около 500лв. Също така твърдя, че органите на МВР-КАТ , се възползват от този член в ЗДП и масово налагат с Наказателни постановления глоби до 50 лв включително.

Моля да направите справка , какъв е процента на наложените с НП до 50 лв включително глоби , от всички наложени глоби от МВР-КАТ.

Моля Омбудсманът да сезира Конституционния съд за противоречие на чл. 189 ал. 5 от ЗДП на чл. 6 ал. 1 от Европейската конвенция за правата на човека, по която Р.България е страна.
------
Така и така, там взимат заплати - създайте им малко работа, като пуснете по една жалба с подобен текст.
http://ombudsman.bg/index.php?action=list&page=form
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отново МВР (КАТ) произвол в Дупница
Posted by: ss7 in Общество, tags: кат дупница, мвр дупница, РПУ Дупница

Днес стана интересна случка, която няма да остане без последствия.

Един тъп катаджия е отнел книжката на колегата без правно основание. Довечера ще пиша повече.
--------------------------------
ЖАЛБА
От
……………………………………………..

Срещу

Уважаеми г-н Прокурор

На 2009г. Бях спрян от служител на РПУ Дупница – ……………………. , който не се представи (нарушен чл. 170 т.5 от ЗДП) и ме прати при друг служител на РПУ - Дупница - ………………………….., който състави АУАН ………………………. без да е установил извършено от мен нарушение и без свидетел (нарушен член 40 от ЗАНН).

В АУАН са вписани неверни обстоятелства , а именно нямам връчено НП ……………… , с което служителя на РПУ Дупница .

Служителят на РПУ Дупница отне СУ в нарушение на чл. 172, т.1. – без мотивирана заповед от ръководител на службите за контрол , с което ми причини вреда , поради невъзможност да изпълнявам служебните си задължение без СУ .

Въпреки възраженията ми, служителите на РПУ-Дупница ми отнеха СУ без правно основание и нарушавайки доста закони.

Моля да ми бъде върнато незконно отнетото ми СУ ……………. и да бъде потърсена отговорност на служителя на РПУ-Дупница ……………………………………. .

Гр. Дупница
15.5.2009
-----------------------------
Извадка от ЗДП , как и от кой се отнема СУ :
Чл. 172. (1) Принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 4 и т. 5, буква “а” се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност.


(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Налагането на принудителните административни мерки от ръководителите на службите за контрол се извършва чрез:

1. недопускане управлението на моторното превозно средство;

2. спиране от движение на моторното превозно средство;

3. отнемане на документите по чл. 165, ал. 2, т. 1 и чл. 166, ал. 2, т. 1;

4. поставяне на стикер по образец, определен от министъра на вътрешните работи, върху предното стъкло на моторното превозно средство, при временно спиране от движение по чл. 171, т. 2;

5. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) преместване и предоставяне за отговорно пазене на моторни превозни средства, временно спрени от движение на основание чл. 171, т. 2, като разходите по преместването и заплащането на таксите за отговорно пазене са за сметка на собственика на превозното средство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) В случаите по чл. 171, т. 1, буква “б” свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Обжалването на заповедите по ал. 1 се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Подадената жалба не спира изпълнението на приложената административна мярка.

Само при употреба на алкохол могат да ви отнемат книжката при състяването на акт. Само тогава !

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отново за глобите на КАТ
Posted by: ss7 in Общество, tags: КАТ, мвр

Още по темата за отнемане на СУМПС при проверка на пътя.

Четейки ЗДП , виждаме, че отнемането на СУМПС става само със мотивирана заповед на съответния началник. :

Чл. 172. (1) Принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 4 и т. 5, буква “а” се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност.

И е посочено изрично изключението - отнемане на СУМПС при съставяне на АКТ при употреба на алкохол :

3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) В случаите по чл. 171, т. 1, буква “б” свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение.

Обаче, след като днес взеха книжката на колегата, потърсих повече информация . Натъкнах се ей на това творение от страна на някой милиционерски гений в правото .

Там е описано как се процедира при липса на талон :

1.

При констатиране на управление на МПС без контролен талон към СУМПС и без водача да се представи акт за установено административно нарушение, се съставя акт по чл. 100, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата. Преди издаването на наказателно постановление, административно наказващият орган извършва проверка относно наличие на съставен акт, с който е отнет контролния талон, след което съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата решава образуваната преписка.

това е случая при неносене на талон - глоба 10 лв.

2.

в/ Когато се установи, че водача управлява МПС с връчено наказателно постановление и не е изпълнил задължението си по чл. 157, ал.8 от ЗДП, ще се отнема СУМПС и с датата на отнемане издава заповед за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 171, т. 1, б. “д” от Закона за движение по пътищата. По същия начин да се процедира в случаите, при които чуждестранен водач отказва да заплати наложеното наказание “глоба”.

това е случая с изтекъл срок за плащане на глобата. Момента е как ще разберат, ще имате влязло в сила НП (затова казвам да не ходите да си ги взимате - те не са влезли в сила, докато не са връчени) . Ако се обадят до КАТ и от там им кажат, че имат влязло в сила, но неплатено НП , ще ви отнемат книжката на място !

За мен остава неясно как може необходимата за това заповед да бъде издавана в последствие ?!?! Такова нещо няма в закона ?!?! Защо не го е уредил законодателя - ами защото е незаконно отвсякъде. Не може да ви наказват , а едва след това да издават необходимата заповед със задно време !

Оказва се, че МВР явно заобикаля законодателството, чрез вътрешни наредби. А най-лошото, е че не виждам начин за борба с това явление , освен пускането на жалби до прокуратурата за всяко такова своеволие, което е в разрез със ЗДП.

Според мен вътрешна наредба, измислена от МВР гений в правото , не може да разширява ЗДП. В ЗДП е посочено само едно изключение, когато мое да се отнема СУМПС със съставянето на акт - алкохол !

КАТ-аджииския (и МВР) произвол започна по време на това правителство. Преди нещата бяха поносими. По време на предишния и сегашния МВР министри (и двамата отявлени комунисти) направо се превърнахме в милиционерска държава, в която имаме само задължения, и всеки с някаква власт може да си прави каквото си поиска с нас. Необезпокояван от никого. Помислете колко хора умряха в/поради МВР последните 4 години !.

Наистина е време да им бием шута завинаги !

п.с

Леле мале - изпуснал съм междинния случай - шофиране с изтекъл акт и невръчено (невлязло в сила) НП . тогава се процедира така:

3.

а/ При управление на МПС с акт за установено административно нарушение, на който е изтекъл 30 дневния срок от съставянето му ще се извършва проверка относно издаването по него на наказателно постановление.
- При наличие на издадено наказателно постановление, но не връчено, се определя срок не повече от 7 дни за явяване на водача за връчването му. Съставя се предупредителен протокол по чл. 56 от ЗМВР с оглед изпълнение на задължението от водача и се изпраща по местоотчета му. При установяване на неизпълнение на посочения срок да се съставя акт за установено административно нарушение, и на основание чл. 270, ал. 1 от ЗМВР се издава наказателно постановление, а свидетелството се отнема за спиране на дейността по управление на МПС съгласно чл. 268 от ЗМВР.

спират ви на пътя, пишат ви предупредителен протокол по ЗМВР с които ви задължават да отидете да ви връчат НП . Важното е, че не пишат нов акт по ЗДП - няма 10 лв. глоба.

Ако пак не отидете да ви връчат НП , ви пишат служебно акт и НП по чл. 270 .1 ЗМВР с които ви “отнемат” (чл. 268 ЗМВР) СУМПС и подлежите на глоба от 100 до 500 лв (чл. 270 ЗМВР) , маловажни случаи (ЗДП ?) - 50 лв - но това става в последствие и тук пак важи ЗАНН (които се стремят да заобиколят) - призовка, връчване , евентуално обжалване и чак тогава наказание. Освен това глобите по ЗМВР са практически несъбираеми - няма как да ви задължат да платите.

Както забелязвате в тоя случай никъде няма споменат нито ЗДП , нито ЗАНН. И това ако не е заобикаляне на законодателството, аз не знам кое е .

Цялата тази процедура щеше да е смешна , ако не беше толкова плачевна - протокол по чл.56 се съставя за предполагаемо извършване на ПРЕСТЪПЛЕНИЕ (по НК) , а не за административно нарушение на ЗДП !

Извода от всичко това е : Ако нямате влезли в сила НП (т.е. не сте си ги взели) , не могат да ви вземат (законно) СУМПС на пътя. То според мен не могат да вземат СУМПС ЗАКОННО и при влезло в сила НП , но родния милиционерски гений не мисли така.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Утре ще има екшън
Posted by: ss7 in Общество, tags: мвр дупница, РПУ Дупница

Колегата е решил да си търси правата до дупка, та дори да остане известно време без книжка. Утре ще подаде ето тази жалба до РС-Дупница :

До Районен съд Дупница
Чрез Н-к РПУ Дупница

ЖАЛБА
От

Срещу : Наложена принудителна административна мярка (ПАМ) – “отнемане на СУМПС 226345374” извършена от Б К Р – младши автоконтрольор в РПУ Дупница , чрез съставане на АУАН 024317/15.5.2009 и ефективно отнемане на СУМПС със съставянето на АУАН.

Уважаеми г-н/г-жо Съдия ,

На 15.5.2009 бях спрян от служител на РПУ Дупница , който не се представи и ме изпрати към стоящия на около 10 метра от него Б К Р – младши автоконтрольор в РПУ Дупница. Беше ми съставен АУАН 024317/15.5.2009 , в който се твърди,че на 22.02.09 съм “получил” (ми е връчено) НП 3573 и съм нарушил чл. 157 ал.6 от ЗДП.

Според мен действията на …………………… са незаконосъобразни, поради липса на компетентност за прилагане на тази принудителна административна мярка ; неспазване на установената в закона форма за издаване на такъв административен акт и нарушение на процесуалните правила.

Посочения за нарушен чл. 137. ал.6 от ЗДП не поражда правно основание за прилагане на ПАМ. Освен това не ми е връчвано НП 3573 нито на 29.02.09 (такава дата не съществува в календара) , нито през целия месец февруари 2009г.

Във връзка с горното, моля уважаемия съд да отмени незаконосъобразните действия на Б К Р , изразяващи се в противоправно отнемане на СУМПС. Моля да ми бъдат присъдени разноските по делото в размер на 110 лв, както и обезщетение за времето, през което съм без СУМПС , равно на три работни заплати – 1800 лв.


След разни консултации , мисля, че отнемане на СУМПС на пътя от обикновен катаджия е напълно незаконно . Оказва се, че има достатъчно съдебна практика по подобни случаи. Подобни “отнемания на СУМПС” , “спиране от движение на МПС” и др. се отменят от съда.
Такива ПАМ (принудителни адм. мерки) могат да налагат само съотвените началници и то със мотивирана заповед ! Това право за наше щастие не е дадено на простия шапкар със слънчоглед на пътя.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Винетки
Posted by: ss7 in Решения на РС, tags: кат дупница, РС Дупница

Много интересно решение на РС за отмяна на НП за неплатена винетна такса.

ЗДП задължава водачите да залепят винетен стикер, но не предвижда наказание за незалепен стикер - наказанието е за неплатена винетна такса ! Обикновено КАТ посочва като нарушение незалепването на стикер, а наказва за неплатена такса. На това съда му вика “противоречие между диспозитив и санкция” и отменя наказанието Внимание заслужава и липсата на териториална компетентност.

Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №238/2008г от 11.03.2008г на Началника на Районно полицейско управление- гр.Бобов дол, с което на В.Г.Г. с ЕГН:**********,*** баня, област Кюстендил ул.”Христо Ботев”№35 е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева, на основание чл.179 ал.3 т.2 пр.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд, гр.Кюстендил в 14 дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено по реда на глава ХІІ АПК.Районен съдия:М О Т И В И :


В.Г.Г. с ЕГН:**********,*** баня, област Кюстендил ул.”Христо Ботев”№35,обжалва НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №238/2008г от 11.03.2008г на Началника на Районно полицейско управление- гр.Бобов дол,с което му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева, на основание чл.179 ал.3 т.2 пр.1 от ЗДвП,за нарушение по чл.100ал.2 от ЗДвП.

Прави оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното наказателно постановление и моли същото да бъде отменено.

Въззиваемата страна не изразява становище по жалбата.

Съдът като взе предвид доводите на страните и събраните по делото доказателства- показанията на актосътавителя и на разпитаните по делото свидетели и писмените такива, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено, следното от фактическа и правна страна:

На 28.02.2008г около 17.05 часа жалбоподателя управлявал автобус марка “Чавдар” с ДК №КН 9003АК, по второкласен път ІІ-62, в посока гр.Дупница,когато при км 33 бил спрян от служители на ПП КАТ при РПУ-гр.Бобов дол в състав гл.с-т Пламен Кирилов Коларски и Румен Г. Деянчев за проверка. При направената проверка на жалбоподателя, било установено, че същия управляваавтобуса , без залепен валиден винетен стикер К2.За така констатираното от страна на служителите на ПП КАТ нарушение от страна на жалбоподателя, му бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 238 от 28.02.2008г, който акт той подписал без възражения.

Така съставения акт за установяване на административно нарушение послужил за издаването на атакуваното наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка, съдът от правна страна намира следното|:

Жалбата е процесуално допустима, и разгледана по същество се явява основателна,по следните съображения:

При така установената фактическа обстановка,съдът намира, че в АУАН като нарушена разпоредба е посочена чл.100 ал.2 от ЗДвП,а в издаденото наказателно постановление за това нарушение на жалбоподателя е наложено наказание по чл. 179 ал.3 т.2 пр.1 от ЗДвП.

Член 100 ал.2 от ЗДвП гласи:”Водачът на МПС е длъжен да залепи валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл. 10 ал.2 от Закона за пътищата в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС при движение по републиканските пътища и да премахва незабавно винетния стикер след изтичане на неговата валидност”.А разпоредбата на чл. 179 ал.3 от ЗДвП гласи”Водач ,който управлява ППС по републиканските пътища за които не е заплатена винетна такса по чл.10 ал.2 от Закона за пътищата или управлява ППС на което е залепен невалиден винетен стикер или винетния стикер е с изтекъл срок се наказва с глоба както следва…..”

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че е налице противоречие между диспозитив и санкция , с оглед на което съдът счита, че издаденото наказателното постановление е незаконосъобразно .

Допуснатото нарушение на процесуалните правила е съществено.То е накърнило правото на защита на наказаното лице, което е било лишено от възможността да разбере конкретно за какво нарушение е било наказано.

Още повече, че км.33 от второкласен път ІІ-62, се обслужба от РПУ-гр.Дупница, а не от РПУ-Бобов дол, и в конкретния казус, АУАН и издаденото наказателно постановление е следвало да бъдат съставани и издадени от служители на РПУ- гр.Дупница.

Посоченото процесуално нарушение, допуснато в хода на административното производство, е съществено, тъй като е нарушило правото на защита на жалбоподателя,и само по себе си води до неговата порочност, тъй като представляват самостоятелно основание за отмяната му, като незаконосъобразно, без съдът да изследва по същество въпросът има ли извършено административно нарушение.С оглед на изложеното съдът отмени изцяло обжалваното наказателно постановление като незаконосъобразно.

При горните съображения съдът постанови решението си.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Как се отнема СУМПС (законно)
Posted by: ss7 in Общество, tags: закони, КАТ

Така . Да видим как и кой може да отнеме СУМПС (законно) .

В ЗДП е описано точно :

Чл. 171. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
д) (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) който управлява моторно превозно средство в нарушение на разпоредбата на чл. 157, ал. 8 - до заплащане на дължимата глоба;

Сега да видим какво гласи чл. 157, ал.8 :

(8) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Наказателното постановление заменя контролния талон за период от един месец след влизането му в сила, съответно решението или определението на съда при обжалване.

Следователно , един месец след влизане в сила на НП , могат да ви отнемат СУМПС.

Сега да видим кой и как трябва да направи това :

Чл. 172. (1) Принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 4 и т. 5, буква “а” се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност.

Право да ви “вземе” книжката има само съответния н-к РПУ или н-к КАТ , но не и например шапкар на пътя.

Сега обаче започва интересната част. За тези ПАМ (принудителни адм. мерки) важи АПК . Там обаче има описани точни и ясни срокове за започване на производство и издаване на адм.актове :

Чл. 25. (1) Датата на започване на производството е датата на постъпване на искането в компетентния административен орган, в който то е подадено.

(2) Когато, без да е необходимо да се прави искане, за един орган възникне задължение пряко по силата на закон да издаде индивидуален административен акт или да направи предложение за издаване на такъв акт, датата на започване на производството е датата на възникване на задължението, освен ако в този закон е предвидено друго.

Задължението за издаване на заповед за отнемане на СУМПС възниква точно един месец след влизане в сила на НП , нито по рано, нито по късно. Съответната заповед трябва да се издаде в срок от 14 дена :

Чл. 57. (1) Административният акт се издава до 14 дни от датата на започване на производството.

Ако в този срок не се издаде заповед , за която трябва да бъдете уведомени става ето това :

Чл. 58. (1) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът.

Всяка заповед (или друго действие) , издадена в нарушение на горната процедура би трябвало да падне лесно след обжалване в съда.

Ако съда реши, че книжката ви е взета незаконно, за всеки ден без книжка може и трябва да си искате обезщетение.

Между другото днес един адвокат отказа да поеме случая, след като вида каква жалба е написана , защото навремето бил началник на “тези хора” и не могъл да пуска жалби против тях. Колегата да си бил платил глобите и тогава да обжалва . Да ама не . Съд до дупка.

Всяко действие на някой, който няма права да го извърши, кореспондира със думичките “превишаване на права” и има съответен член в НК. А за нарувашане на НК се ходи във затвора.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Последна промяна от vasstop на Пет 25 фев 2011 8:40, променено общо 2 пъти.
Причина: Преместена
Потребителски аватар
StS
Мнения: 2246
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Двигател:
Местоположение: София
Контакти:

Re: KAT vs Шофьори. Как да се защитим ? (кратък наръчник)

Мнениеот StS » Сря 20 май 2009 8:17


Stoi евела ! Това трябва да се стикне като супер важна тема ! 8) :applause: :beer

Имам въпрос : Мога ли да снимам /снимки и видео/ патрулката и полицаите, има ли случай да кажат няма да ни снимаш нас ?


Потребителски аватар
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Мнения: 17149
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Местоположение: София
Контакти:

Re: KAT vs Шофьори. Как да се защитим ? (кратък наръчник)

Мнениеот vasstop » Сря 20 май 2009 10:35


:bowdown
Нямах акт 5 години.
Направих неправилно изпреварване в района Симитли - Благоевград.
Имам акт и чакам да ми излезе НП.
След това ще последвам съветите ти.


Потребителски аватар
xalerrelax
Мнения: 3004
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: Бургас

Re: KAT vs Шофьори. Как да се защитим ? (кратък наръчник)

Мнениеот xalerrelax » Сря 20 май 2009 11:15


:bowdown мн добър текст аз искам да попитам старите раддари до колкото си спомням показваха до минути май как при голямо движение както си описал ти доказват че тва е моята скорост защото 1 път вече ми взеха така книжката


Потребителски аватар
katcko
Мнения: 591
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Автомобил:
Двигател:

Re: KAT vs Шофьори. Как да се защитим ? (кратък наръчник)

Мнениеот katcko » Сря 20 май 2009 12:39


Как да избегнем плащането на глоби към КАТ
Posted by: ss7 in Общество, tags: ЗДП, КАТ, мвр
Всеки, които мисли, че не е правилно глоби до 50 лв да са необжалваеми може да подаде жалба, и евентуално след това да заведем дело в Европейския съд.

Това го пиша, не защото съм против спазването на ЗДП , точно обратното ЗДП трябва да се спазва , особено ограниченията на скоростта. Пиша го , защото доста от нарушенията са измислени от самите шапкари по един или друг повод. Например, че имат план за съставени актове, или пък искат да изкарат някой необлагаем лев.

Начина е много прост - ако ви спрат и съставят акт , продължавате да карате с акта един месец. След това го прибирате някъде и продължавате да карате без талон. Но в никакъв случай не ходите в КАТ да си вземете наказателното постановление. ЗАНН задължава шапкарите да ви го връчат по съответния ред. Ясно е, че поради многото работа, те просто не могат , затова изнудват водачите да им ходят на крака. Ами вие просто няма да ходите. Докато не сте си взели наказателното постановление, то не е влязло в сила - нито глобата , нито отнети точки. Т.е. ако не си вземете НП , просто не сте наказан.

Тук доста хора ще попитат - ами как така ще карам без талон ? Ами много лесно , нали имате книжка , ако ви спрат, може да кажете, че талона не го носите - глобата е само 10 лв. Нещо много важно - шапкарите при проверка на пътя не могат да ви “вземат книжката” , освен в един единствен случай - употреба на алкохол. Книжката може да ви се отнеме само след заповед на началника на РПУ , а това няма как да стане на пътя от обикновени тъпи старшини.

Ако ви се съберат няколко акта, по някое време може да отидете да си ги вземете от кат, с което те ще влязат в сила - вече ще сте наказани. Пак не плащате и пак продължавате да карате без талон. Наказателните постановления имат 2 годишна давност и върху глобите не тече лихва. След две години не дължите нищо.

Чакате призовка за да ви връчат НП - обикновено това се проточва с години.

По описания начин карам над 3 години. Досега са ме глобили само един път с 10 лв за неносене на талон. Ако всичко друго ви е изрядно , не сте направили нарушение, и попаднете на свестни КАТ-аджии (да , рядкост са, но ги има) ще ви се разминат и 10-та лева, просто не им се занимава. И пак повтарям, на пътя , независимо, че сте без талон, никой не може да ви “вземе книжката” .

За съжаление, милиционерите не мислят така в случая при влязло с сила НП и неплатена глоба, в момента обмислям как да бъде атакувана подобна порочна практика пред административен съд , защото това е нарушение на ЗДП.

А ето как трябва да се отнеме законно СУМПС.

За вписване на неверни данни в акт , катаджиите подлежат на наказателна отговорност (чл. 311 от НК) . Ако считате, че нарушават правата ви - създавайте работа на прокуратурата.

Всичко написано тук не е съвет за нарушаване на ЗДП и/или друг закон. Написаното тук по скоро дава насоки за успешна защита срещу КАТ-аджииски произвол. Автора е на мнение, че ЗДП и законите трябва да се спазват , като държи КАТ и МВР също да спазват законодателството !
Интересно ми е това дали е в сила :roll:


Потребителски аватар
Stoi
Вечен БАН
Мнения: 2115
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Двигател:
Местоположение: Кричим
Контакти:

Re: KAT vs Шофьори. Как да се защитим ? (кратък наръчник)

Мнениеот Stoi » Сря 20 май 2009 13:01


"KAT vs Шофьори. Как да се защитим ? (кратък наръчник)"

Целта е да се знае как да се защитим ,а не как да нападаме !


Потребителски аватар
katcko
Мнения: 591
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Автомобил:
Двигател:

Re: KAT vs Шофьори. Как да се защитим ? (кратък наръчник)

Мнениеот katcko » Сря 20 май 2009 14:31


Че аз НЕнападам никой!Тва е цитат,а и под него текста с червените букви е ясен!От написаното се разбира,че не сме длъжни да висим по гишетата за НП,а те трябва да ни бъдат донесени...


Потребителски аватар
KING-T
Мнения: 427
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Местоположение: Русе

Re: KAT vs Шофьори. Как да се защитим ? (кратък наръчник)

Мнениеот KING-T » Сря 20 май 2009 17:21


Браво!! :bowdown .Това единствено мога да кажа.Тази тема ще е много полезна.Жалко е,че не я имаше по-рано,защото щеше да ми е от полза много.


Потребителски аватар
icoico
Мнения: 3775
Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: София/Stuttgart
Контакти:

Re: KAT vs Шофьори. Как да се защитим ? (кратък наръчник)

Мнениеот icoico » Сря 20 май 2009 18:07


Чл. 172. (1) Принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 4 и т. 5, буква “а” се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност
Право да ви “вземе” книжката има само съответния н-к РПУ или н-к КАТ , но не и например шапкар на пътя.
Аз да попитам по-знаещите-що е то мотивирана заповед и трябва ли да бъде издадена за конкретния случай,щото иначе н-к РПУ може да е пуснал такава която да се отнася за всички нарушители...
после-той няма да ви дойде на крака да ви вземе книжката-ще заповяда да ви я вземат :idea: Иначе евала на дупнишките адвокати-Пламен Галев-Президент mhihi


katri71
Мнения: 163
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 7:28
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: Пловдив

Re: KAT vs Шофьори. Как да се защитим ? (кратък наръчник)

Мнениеот katri71 » Пет 22 май 2009 10:35


Аз доколкото знам(прочетох) в новитв допълнения в закона за движение по пътищата от тази година(имаше ги по торентите от нета) вече имат право да ти отнемат книжката не само при употреба на алкохол ,а и при превишение на скороста.Наскоро ме спираха едни тапири посред нощите и радара регистрира превишение с около 20км на допустимата за движение скорост и искаха да ми взимат книжката, защото така било по новия закон - отървах се на косъм.Има ли такова нещо наистина или шапкарите само са блъфирали.


Потребителски аватар
Ivailo
Мнения: 9497
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Контакти:

Re: KAT vs Шофьори. Как да се защитим ? (кратък наръчник)

Мнениеот Ivailo » Пет 22 май 2009 15:43


katri71 написа:Аз доколкото знам(прочетох) в новитв допълнения в закона за движение по пътищата от тази година(имаше ги по торентите от нета) вече имат право да ти отнемат книжката не само при употреба на алкохол ,а и при превишение на скороста.Наскоро ме спираха едни тапири посред нощите и радара регистрира превишение с около 20км на допустимата за движение скорост и искаха да ми взимат книжката, защото така било по новия закон - отървах се на косъм.Има ли такова нещо наистина или шапкарите само са блъфирали.

Ако не се лъжа това тепърва ще се обсъжда..
Не съм много сигурен де..
Градско или извънградско са те хванали?


Потребителски аватар
bulaki
Мнения: 749
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Двигател: 2019
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Контакти:

Re: KAT vs Шофьори. Как да се защитим ? (кратък наръчник)

Мнениеот bulaki » Нед 24 май 2009 13:16


Аз доколкото знам имат право да ти вземат книжката с превишена скорост над 33 км/ч при градско шофиране,защото едни ме спряха с 33км/ч отгоре и искаха да ми вземат книжката,но ми се размина.За извън града мисля ,че имат право да вземат книжката от 50км/ч нагоре над ограничението.Не знам обаче дали тези санкции са влезли в сила или не.От прочетеното което е написал колегата ,виждам че могат да земат СУ само за алкохол.

За Велик ден пътувах към Калофер.На с.Труд ме спират за "превишена скорост"(карах с 80 и няколко км/ч след като беше преминало ограничението от 60 км).Давам документите на катаджията,който ме спря и:

Той ми вика: "слизай от колата и отиди при колегата да ти вземе книжката за превишена скорост"

Аз:Моля,та с колко съм карал,че да съм с прежишена скорост и чак и книжката да ми взимате?

Той:с над 100 км/ч

Аз:с колко точно?

Той:отиди при колегата и ще видиш

Отивам аз и питам другият който седи в колата:С колко км/ч се движа,за да ми вземате книжката?

Другият катаджия:с над 100км/ч

Аз:Сколко точно?Дай да видя радара

Нашият човек го свали от таблото на патрулката и го сложи в краката на десният пасажер.

Аз:Защо го слагаш там,дай да си видя с колко км съм отгоре и в колко часа е направено нарушението,да знам поне защо ще ми взимате книжката?

Той обаче не го дава и ми вика:Айде бегай сега и карай разумно!

Да се обосновя с това,което написах.
Като ви спрат за превишена скорост,задължително искайте да видите радара(ваше право е),с колко км/ч сте се движили,дата,час,минута и секунди на събитието(не пропусскайте да си погледнете часовника когато ви спрат)и да сверите данните с радара,защото има вариант да са били спрели някой преди вас,който можеби ги е почерпил и като минете вие да ви обрулят вас за на някой си нарушението


Потребителски аватар
k_garchev
Мнения: 2698
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Контакти:

Re: KAT vs Шофьори. Как да се защитим ? (кратък наръчник)

Мнениеот k_garchev » Пон 25 май 2009 0:39


Аз имам един въпрос-след като имам акт и карам с него един месец,след това си го скътавам и като ме спрят за проверка какво да има казвам!Че имам талон но съм го забравил или че имам акт с който карам и съм го забравил?

П.П. Много полезна тема! :да:


Потребителски аватар
svetlin
Мнения: 743
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: На Софията
Контакти:

Re: KAT vs Шофьори. Как да се защитим ? (кратък наръчник)

Мнениеот svetlin » Пон 25 май 2009 8:25


На един приятел му взеха книжката за превишена скорост но чак като отиде в КАТ. На място май само за алкохол могат да ти я вземат :roll:


Потребителски аватар
R@do
Батето
Мнения: 5435
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината

Re: KAT vs Шофьори. Как да се защитим ? (кратък наръчник)

Мнениеот R@do » Пон 25 май 2009 9:09


:bowdown
Браво, темата трябва да седи като важна!Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта